>

Trendy i inspiracje

23 października 2003 11:22

Ubóstwo w Polsce ma twarz dziecka

Szymon Augustyniak
16% dzieci żyje w rodzinach gdzie poziom dochodów jest niższy od poziomu gwarantującego minimum egzystencji. A trzeba pamiętać, że z biednych dzieci wyrastają biedni dorośli - mówiono podczas seminarium 'Oblicza Polskiej Biedy - Dzieci' zorganizowanego przez MGPiPS wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Skalę zjawiska określiła Anna Szukiełojć-Bieńkuńska z Głównego Urzędu Statystycznego. Przyjmując za granicę ubóstwa próg interwencji socjalnej, odsetek rodzin żyjących w ubóstwie w 2002 r. wynosił ponad 18%. Taki sam wynik daje oszacowanie przy przyjęciu za próg ubóstwa wydatków w wysokości połowy średnich wydatków gospodarstw domowych. Zasięg ubóstwa skrajnego, gdzie granicę stanowi minimum egzystencji, szacuje się na ok. 11%. W skrajnym ubóstwie w miastach żyło ok. 7% osób, na wsi - ok. 17% osób, w trudniejszej sytuacji są osoby starsze. 5% żyje w skrajnym ubóstwie co najmniej 2 lata.

Dzieci bez jedzenia, dzieci bez perspektyw

Ubóstwem zagrożeni są i ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2002 r. poniżej minimum egzystencji żyło ok. 37% osób w rodzinach pełnych z 4 i więcej dzieci, ok. 17% osób w rodzinach pełnych z 3 dzieci i ok. 13% w rodzinach z jednym rodzicem i dziećmi.
16% dzieci w wieku do 14 lat żyło w rodzinach, gdzie poziom dochodów był niższy od minimum egzystencji. "Zważywszy, że warunki finansowe decydują w dużym stopniu o dostępie do edukacji i mogą być jedną z najważniejszych barier rozwoju młodego człowieka, problem ubóstwa dzieci nabiera szczególnego znaczenia. Tymczasem ubóstwo w Polsce ma głównie twarz dziecka" - mówiła Anna Szukiełojć-Bieńkuńska.
Drastycznie podkreśla to inna statystyka. Poziom dochodów w 10% najbiedniejszych gospodarstw domowych z 3 i więcej dzieci wynosi 140 zł netto na osobę, podczas gdy w 10% najbiedniejszych małżeństw bez dzieci - 500 zł netto na osobę.
"Biedne dzieci skazane są na klęskę, bo wychowują się w środowisku, w którym zanikają wzory pełnienia ról społecznych. W przypadku rodzin patologicznych ich dysfunkcja pogłębia się z pokolenia na pokolenie. Dzieci z rodzin biednych wyposażone są w niski kapitał materialny, emocjonalny, społeczny, edukacyjny, co zamyka je w błędnego kole, bo zazwyczaj już jako dorośli nie umieją i nie chcą przeciwdziałać swojej trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać, że z biednych dzieci wyrastają biedni dorośli - podsumowała prof. Agnieszka Golczyńska-Grondas z Uniwersytetu Łódzkiego.

Potrzebna lepsza dystrybucja pomocy

"O ile w przypadku osób dorosłych najlepszym narzędziem walki z ubóstwem jest aktywizacja zawodowa, to walcząc z ubóstwem dzieci należy stworzyć zintegrowany system świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usług z pomocy społecznej" - komentowała minister Jolanta Banach z MGPiPS. Z zasiłku rodzinnego korzysta prawie połowa rodzin mających na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia. Wysokość zasiłku waha się od 42,5 do 65,7 zł. Jednocześnie wg raportu IBnGR o wydatkach publicznych na cele społeczne, zasiłki rodzinne są najmniej efektywną formą przeciwdziałania ubóstwu. Ma to związek m.in. z poziomem kryterium dochodowego, jednostkową wartością świadczenia oraz pożądaną/niepożądaną kumulacją świadczeń w określonych typach rodzin.
Na pomoc rodzinom przeznacza się (nie tylko zasiłki rodzinne, ale wszystkie świadczenia o charakterze rodzinnym - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze, bez świadczeń z ubezpieczenia społecznego) 7,8 mld zł. Kwota wysoka, ale co przyznaje minister Jolanta Banach, rozdysponowywana w sposób mało efektywny. Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych złożony w Sejmie ma uporządkować świadczenia rodzinne rozproszone w różnych systemach i aktach prawnych. Poziom wydatków ma zostać utrzymany, ale środki mają być lepiej dystrybuowane. Projekt wprowadza m.in. możliwość podniesienia wartości świadczenia przez nową progresję zasiłku rodzinnego, związaną nie z wiekiem dziecka, ale liczbą dzieci w rodzinie; dotychczasowe osobne świadczenia z pomocy społecznej z innych systemów otrzymają charakter dodatku do zasiłku rodzinnego, wzmacniając efekt kumulacyjny świadczeń; świadczenia zostaną związane z edukacją dziecka, co ma pozwolić na wyrównania szans edukacyjnych dzieci. Nowym podmiotem realizującym świadczenia rodzinne będzie samorząd.

Na podstawie komunikatu MGPiPS

powiększ tekst:

Delicious! Gwar! Wykop! Wersja do wydruku Wyślij do znajomego Skomentuj

popularne   |   komentowane   |   nowości

Biblioteka wiedzy poleca

Ład i porządek w IT? Niewykonalne? A jednak. Dzięki idei IT Governance to możliwe. Przedstawiamy Raport Specjalny Computerworld "Wszystko o...
więcej

Pobierz bezpłatny raport poświecony strategicznemu zarządzaniu informacjami. Dowiedz się jak wiele w naszym życiu prywatnym i biznesie zależy od...
więcej

Raport specjalny Computerworld. Opracowanie to skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za inwestycje, tworzenie strategii i prawa w...
więcej
Więcej bezpłatnych raportów w serwisie 

Popularne tagi

reklama

 Strefa Komputronik Biznes
Strefa Komputronik Biznes
 Strefa Komputronik Biznes
Dzięki najnowszym rozwiązaniom serwerowym można sprawnie realizować zadania, jakie przynosi przyszłość. Przynoszą one znaczące oszczędności, dzięki którym można skutecznie konkurować na stale ewoluującym rynku.
Whitepapers
oracle: Do nowoczesnej organizacji IT docierają informacje o różnorodnych językach programowania i narzędziach, które można dobierać według potrzeb. Rosnące,...
więcej
oracle: Making the Case for Oracle Database on Windows
więcej
oracle: IDC Whitepaper on Delivering Affordable Information Management Functionality with ORACLE Database Standard Edition One
więcej
oracle: Jeżeli chcesz zoptymalizować wydajność bazy danych Oracle w środowisku Windows koniecznie zapoznaj się z tym dokumentem. Wsparcie dla technologii...
więcej
Serwisy IDG: IDG.pl | PC World | Ranking Produktów PCW | Business Center PCW | Computerworld | NetWorld | Macworld | Kino Domowe | Kino.idg.pl |Zoom | Digit | CIO | CFO | CSO | Tips & Tricks | Gamestar | Internet Standard | IT Partner | ITpedia.pl | IT Standard | JobUniverse | Fotografia | Android Life
IDG Poland S.A. © Copyright 2014
International Data Group Poland S.A.
02-092 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 18a
tel.(+4822)321-78-00 fax(+4822)321-78-88