Znamy Agendę CIO 2017! Co jest najważniejsze dla CIO w 2017?

Środowisko Klubu CIO dokonało wyboru tematów do programu rocznej działalności w 2017 - 15. roku działalności Klubu. Wyboru dokonano spośród rekomendacji zgłoszonych przez Radę Programową oraz finalistów tegorocznej edycji konkursu CIO Roku.

Agenda CIO 2017 obejmuje 10 tematów wybranych w glosowaniu oraz 10 tematów rezerwowych.

Tematy będą realizowane podczas spotkań Klubu CIO w Warszawie i innych miastach Polski. Wybrane wątki i tematy znajdą także omówienie na łamach magazynów CIO i CEO.

AGENDA CIO 2017. KALENDARIUM
24 stycznia

9 lutego

23 marca

27 kwietnia

18 maja

20 czerwca

14 września

5 października

9 listopada

7 grudnia GALA CIO ROKU 2017


AGENDA CIO 2017

Kiedy kończy się CIO, a zaczyna Head of Digital?

Jak wygląda przejście z roli Szefa IT do roli osoby kreującej cyfrową rzeczywistość w firmie. Nie wsparcie biznesu, tylko jego tworzenie i realizowanie.

Zobacz również:

Inwazja start-upów technologicznych: jak konkurować, jak adaptować i przyswajać?

Na rynku pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań (startup’ów) – warto przystosowywać te pomysły i prototypy do celów informatyki korporacyjnej.

Nowoczesna architektura informacji

Wykorzystanie biznesowe danych gromadzonych w firmie to być może najważniejsze strategiczne wyzwanie CIO i organizacji na dziś.

Architektura systemów wspierających procesy biznesowe, a architektura informacyjna firmy. Stawiam tezę, że rola CIO jest kluczowa. Poprawnie zaprojektowana architektura informacyjna pozwala efektywnie wykorzystywać wszystkie gromadzone dane, a dogłębna wiedza o jakości i profilu danych pozwala oszacować ich przydatność w procesach raportowych i zarządczych. Jednocześnie holistyczne podejście do budowy systemów informatycznych pozwala na właściwe korzystanie z danych w systemach klasy BI. Jest to cały kompleks zagadnień Master Data Management (MDM).

Cyberświadomość - cyberbezpieczeństwo - cyberniezależność... cybersuwerenność?

Rośnie liczba zjawisk z zakresu bezpieczeństwa i poufności informacji, którą przetwarza firma czy instytucja. Zjawiska te komplikują się, mutują, interferują. Większość organizacji i kultur organizacyjnych jest nieprzygotowana do bezpiecznego uczestnictwa w scyfryzowanym świecie.

Edukacja, budowanie świadomości pozwalają tworzyć dopiero zręby nowego bezpieczeństwa firm, ich niezależności w cyfrowym świecie. Za tym dopiero przyjdzie bezpieczeństwo branży i sektorów, oraz bezpieczeństwo państwa i obywatela.

24/7: przyspieszone i nieuniknione doskonalenie operacji IT

Zarządzamy coraz większą ilością systemów informatycznych dostępnych w trybie 24 x 7. Są one coraz bardzie złożone i współzależne. Poza sprzętem i oprogramowaniem konieczne jest właściwe zorganizowanie Operacji IT.

Biznes z IT – „ręka w rękę”?

Ścisła współpraca usługodawcy - IT z usługobiorcą , czyli Użytkownikami. Czy ten model nadal jest aktualny?

Machine learning. Budowanie przewagi technologicznej i… konkurencyjnej"

Machine learning jest z powodzeniem wykorzystywane w branży e-commerce oraz sprzedaży, znajduje zastosowanie w modelach scoringowych, analityce czy sieciach społecznościowych. Znane od wielu lat właściwości sieci neuronowych czy sztucznej inteligencji nie do końca zagościły jednak jeszcze w firmach. I nie są doceniane jako strategiczne budowanie przewagi technologicznej na kolejne lata. Czy słusznie?

Model „Google” czy model „Apple”

Co nas czeka w najbliższych latach i na co należy się przygotować: "Model Google", czyli wszystko w chmurze, czy "Model Apple" czyli aplikacje/apki na komputer/tablet/telefon, tylko dane w chmurze?

Blockchain - najwięcej zmian, najwięcej możliwości

Blockchain, czyli inaczej DLTs – Distributed Ledger Technologies, to temat istotnyz uwagi na potencjalne możliwości zastosowania zarówno w obszarze publicznym, jak i prywatnym, oraz z uwagi na przewidywany wpływ na szereg sektorów, w tym finansowy i publiczny.

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych

Dojrzewanie procesowe i technologiczne organizacji ośmiela je coraz bardziej i coraz powszechniej do testowania oraz wdrażania rozwiązań automatycznych i półautomatycznych. Trzeba przedyskutować przykłady i praktyczne zagadnienia.

TEMATY REZERWOWE dla Klubu CIO i magazynu CIO w 2017

Talent wars

Cyfrowy obywatel, cyfrowe ID

Wielka fala. Cyfryzacja służby zdrowia 2017-2020

Data governance i data architecture

Powrót do przyszłości

Właściwy SMAC (SocialMobileAnalyticsCloud)

Banki zwinne jak start-upy?

Budowa wielokanałowości i cyfrowego ekosystemu: dobre i złe wzorce

Przyszłość korporacyjnych Data Centers

Firmowe IT wobec zmian właścicielskich

Glosowanie odbyło się na podstawie zaproszeń do ankiety skierowanych bezpośrednio do osób zaangażowanych w działalność Klubu CIO. Głosy zbieraliśmy w dniach 8-20 grudnia br.

Jubileuszowy rok w Klubie CIO zapowiada się niezwykle interesująco. Zapraszamy do udziału i prosimy o zaangażowanie!

Do zobaczenia w Klubie!

30 maja 2017 r. Zarejestruj się

5-6 June 2017 Zarejestruj się Scrum Days will not be just another agile conference you’ve seen before. Our mission is to create an environment where people can meet, build social networks, do business and have fun. We were tired of hours of talking, missed subjects, not enough room to meet and strict schedule. So we present to you a whole new conference experience.

13 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Konferencja Computerworld Forum Architektów IT od siedmiu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, które na stałe wpisało się w kalendarze architektów IT i architektów korporacyjnych.

20 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Premiera 25. Raportu Computerworld TOP200 to spotkanie CIO z top menedżerami branży IT oraz dyskusja o najważnieszych trendach i wyzwaniach IT na najbliższe lata.

21 września 2017 r. Do dziś tytułem Lidera Informatyki poszczycić się może blisko 100 firm. W konkursie wyłaniamy firmy i instytucje, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania IT, aby zwiększyć efektywność swoich działań. Już 21 września poznamy laureatów Konkursu Lider Informatyki 2017.