Artur Klimczak powołany na prezesa Getin Noble Bank S.A.

10 stycznia nastąpi zmiana we władzach Getin Noble Bank S.A. - dotychczasowy wiceprezes Artur Klimczak przejmie obowiązki Prezesa Banku zajmując miejsce Krzysztofa Rosińskiego, który pozostanie w zarządzie na stanowisku wiceprezesa.

Getin Noble Bank S.A. poinformował, że 14 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Rosiński złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 9 stycznia 2017 r. W związku z tym Rada Nadzorcza Banku postanowiła powołać Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie Panu Arturowi Klimczakowi funkcji Prezesa Zarządu, przy czym objęcie funkcji nastąpić może nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie Panu Arturowi Klimczakowi pełnienie od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku postanowiła również powołać Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2017 r.

Zobacz również:Kliknij, aby powiększyćPan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe:

• 07.2015 – obecnie Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.

• 09.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA

• 10.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA

• 2012 – 04.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA

• 2009 – 2012 Członek Zarządu Banku Millennium SA

• 2005 – 2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA

• 2003 – 2005 Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 2000 – 2002 Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)

• 1990 – 2000 Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

5-6 June 2017 Zarejestruj się Scrum Days will not be just another agile conference you’ve seen before. Our mission is to create an environment where people can meet, build social networks, do business and have fun. We were tired of hours of talking, missed subjects, not enough room to meet and strict schedule. So we present to you a whole new conference experience.

13 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Konferencja Computerworld Forum Architektów IT od siedmiu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, które na stałe wpisało się w kalendarze architektów IT i architektów korporacyjnych.

20 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Premiera 25. Raportu Computerworld TOP200 to spotkanie CIO z top menedżerami branży IT oraz dyskusja o najważnieszych trendach i wyzwaniach IT na najbliższe lata.

21 września 2017 r. Do dziś tytułem Lidera Informatyki poszczycić się może blisko 100 firm. W konkursie wyłaniamy firmy i instytucje, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania IT, aby zwiększyć efektywność swoich działań. Już 21 września poznamy laureatów Konkursu Lider Informatyki 2017.