Piotr Alicki z zarządu PKO BP na prezesa KIR

Rada Nadzorcza Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., na posiedzeniu w dn. 5 października 2016 r., odwołała z dniem 2 listopada 2016 r. ze stanowiska Prezesa Zarządu KIR Pana Kazimierza Małeckiego i powołała na to stanowisko Pana Piotra Alickiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Zarząd PKO Banku Polskiego poinformował, że Piotr Alicki w związku z powołaniem na prezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie banku z końcem dnia 30 października 2016 r.Piotr Alicki (ur. 1964 r.) jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości.

Zobacz również:Piotr Alicki funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA objął z dniem 2 listopada 2010 r. Ponadto, od 11 października 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich a od 6 października 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA.

Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 roku kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

2-3 marca 2017 r. Zarejestruj się Jedyna w roku konferencja poświęcona rządowym projektom IT. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategii informatyzacji państwa do 2020 r. oraz najważniejszym projektom informatycznym realizowanym na szczeblu centralnym. Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach technologii IT w sektorach, których rozwój determinuje polityka państwa i w których nowe technologie odegrają w najbliższych latach wielką rolę: energetyce,...