Janusz Górski awansował w DB Schenker.

Janusz Górski został CEO North&East Europe w DB Schenker. Związane jest to utworzeniem w Europie 10 regionalnych klastrów w miejsce dotychczasowych 4 regionów.

Janusz Górski od 1993 roku był prezesem Spedpol, a następnie po inkorporacji Schenker – został prezesem Schenker sp. z o.o. od grudnia 2004 roku. W 2016 roku został CEO DB Schenker North&East Europe (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś).

Janusz Górski, CEO North&East Europe w DB SchenkerJanusz Górski, CEO North&East Europe w DB Schenker

Wcześniej pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rondine Ruffoni. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu), Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe studia handlu zagranicznego oraz zarządzania logistycznego), Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois (Excecutive MBA), uczestnik kilkudziesięciu kursów w Polsce i zagranicą z zakresu zarządzania zmianą, logistyki, zarządzania personelem.

Zobacz również:

  • Co wiemy o emocjach?


DB Schenker zmienia struktury organizacyjne w Europie

DB Schenker połączył dotychczasowe 4 regiony w Europie, tworząc jeden „Region Europa”. W jego ramach powstało 10 klastrów, do których należą organizacje z poszczególnych krajów. Ma to zapewnić lepszą obsługę klientów, wysoką i stabilną jakość na całym kontynencie oraz zwiększyć efektywność procesów.

Polska została wiodącym krajem w klastrze Europy Północno-Wschodniej, do którego należą również: Litwa, Łotwa, Estonia oraz Ukraina i Białoruś. Prezes Janusz Górski jako CEO North&East Europe jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie i współpracę w ramach nowej struktury organizacyjnej.

„To dla nas nowe wyzwanie i nowe możliwości dzielenia się dobrymi praktykami, a także lepszego wykorzystania zasobów wszystkich krajów, należących do naszego klastra. Jednocześnie mamy szansę na rozszerzenie naszego podejścia lean na inne kraje” – mówi Janusz Górski.

Struktury klastrowe zostały wprowadzone w pierwszym półroczu 2016 r., a na jesieni 2016 weszły w fazę operacyjną.

2-3 marca 2017 r. Zarejestruj się Jedyna w roku konferencja poświęcona rządowym projektom IT. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategii informatyzacji państwa do 2020 r. oraz najważniejszym projektom informatycznym realizowanym na szczeblu centralnym. Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach technologii IT w sektorach, których rozwój determinuje polityka państwa i w których nowe technologie odegrają w najbliższych latach wielką rolę: energetyce,...