Grzegorz Stech

Dwóch skrzydeł czar

Posiadanie prywatnego samolotu jest coraz powszechniejsze wśród polskich przedsiębiorców. Oferta jest bardzo zróżnicowana: wszystko zależy od tego, czym chce się latać i jak finansować...

Najlepsza chmura w Polsce

Chmurowy system telekomunikacyjny w Europapier-Impap wygrał konkurs Best in Cloud 2016. Zwycięzcę wybrali uczestnicy chmurowej konferencji zorganizowanej przez Computerworld 15 marca.

Udany rekonesans

Rkantor.com powstał w rekordowym czasie, w trybie niebankowym. Jest marką należącą do Raiffeisen Banku, ale pod względem technologicznym i organizacyjnym - to bankowy rekonesans i odpowiedź na...

Moc jest z nami

Sii z jednoosobowej spółki w ciągu dekady urosła do 2300 pracowników, stając się liczącym graczem na polskim rynku IT. GREGOIRE NITOT, prezes zarządu Sii sp. z o.o., założyciel i...

Strategia oparta na innowacjach

Sukces Oknoplastu nie jest sukcesem tylko tej firmy. Krakowskie okna stały się w Europie Zachodniej wizytówką polskiej rzetelności i innowacji, przecierając przy okazji zagraniczny szlak innym...

2016: optymizm polskich CFO

Dyrektorzy finansowi, biorący udział w badaniu Deloitte European CFO Survey, nie mają obaw co do rozwoju polskiej gospodarki w 2016 r. Uważają, że obecna sytuacja polityczna w kraju, grecki...

Dane na wagę przewagi i... życia

93% amerykańskich firm, które straciły dostęp do swoich strategicznych danych na więcej niż 10 dni, ogłosiło upadłość w przeciągu roku od tego zdarzenia. Bezpieczeństwo danych to jedna z...

Procesowe mariaże

Transparentność i wiarygodność organizacji - to cel, który można osiągnąć dzięki stosowaniu zarządzania procesowego. Idąca za tym integracja procesów z zarządzaniem ryzykiem przynosi...

Cloud computing w świetle prawa

Należy pamiętać, że od każdego podmiotu zależy, czy chce z daną kluczową informacją wyjść na zewnątrz. Jeśli technologia produkcji jest kluczowa dla biznesu, to przekazanie jej do chmury...

Tradycyjny bank mobilny

W 2013 roku bank BZWBK wybrał nową drogę rozwoju, podejmując wyzwania współczesnej bankowości. Drugi rok konsekwentnie kroczy drogą bankowości mobilnej, kreując trendy na tym polu, o czym...

Biznes jak sport wyczynowy

Dzisiaj wygrywa się, zbierając ułamki procentu marży, kosztów logistyki czy back office. Ta dyscyplina możliwa jest tylko dzięki cyfryzacji, informatyzacji biznesu – mówi Konrad Marchlewski,...

GOV w domenie, COM w działaniu

User Centric Design to podejście, które z powodzeniem zaczyna stosować w administracji publicznej Centralny Ośrodek Informatyki MSW. Rozmowa z Marcinem Malickim, dyrektorem Pionu Rozwoju...

Zobacz więcej